Bồn ngâm MICIO ngọc trai PB 170L

MICIO Yếm Ngọc Trai: Bồn ngâm MICIO ngọc trai PB 170L

Code: PB 170L
Price: VND 13.980.000
 Bồn ngâm MICIO Acrylic ngọc trai
Chất liệu: Acrylic ngọc trai.
Màu sắc: Ánh ngọc trai
Kích thước: 1700 x 750 x 600
Bảo hành: 05 năm với thân bồn, 01 năm với thiết bị kèm theo.
Đơn giá: 13.980.000 VND - chưa bao gồm VAT 10%.
Vận chuyển: miễn phí nội thành Hà nội.
Sản phẩm cùng loại
Bồn ngâm MICIO ngọc trai PB 170NR
Bồn ngâm MICIO ngọc trai PB 170NR
Code: PB 170NR
Price: VND 15.380.000
Bồn ngâm MICIO ngọc trai cổ điển RPB 160D
Bồn ngâm MICIO ngọc trai cổ điển RPB 160D
Code: PRB 160D
Price: VND 20.580.000
Bồn ngâm MICIO ngọc trai góc PB 140T
Bồn ngâm MICIO ngọc trai góc PB 140T
Code: PB 140T
Price: VND 15.680.000
Bồn ngâm MICIO ngọc trai PB 170R
Bồn ngâm MICIO ngọc trai PB 170R
Code: PB 170R
Price: VND 13.980.000
Bồn ngâm MICIO ngọc trai PB 160R
Bồn ngâm MICIO ngọc trai PB 160R
Code: PB 160R
Price: VND 14.880.000
Bồn ngâm MICIO ngọc trai PB 180D
Bồn ngâm MICIO ngọc trai PB 180D
Code: PB 180D
Price: VND 16.880.000
Bồn ngâm MICIO ngọc trai PB 150R
Bồn ngâm MICIO ngọc trai PB 150R
Code: PB 150R
Price: VND 13.880.000
Bồn ngâm MICIO ngọc trai PB 160L
Bồn ngâm MICIO ngọc trai PB 160L
Code: PB 160L
Price: VND 14.880.000
Bồn ngâm MICIO ngọc trai PB 170NL
Bồn ngâm MICIO ngọc trai PB 170NL
Code: PM 170NL
Price: VND 15.380.000
Bồn ngâm đôi MICIO Acrylic Ngọc trai
Bồn ngâm đôi MICIO Acrylic Ngọc trai
Code: PTB - 200
Price: VND 29.880.000
Bồn ngâm MICIO ngọc trai PB 150L
Bồn ngâm MICIO ngọc trai PB 150L
Code: PB 150L
Price: VND 13.880.000
Bồn ngâm MICIO ngọc trai góc PB 125T
Bồn ngâm MICIO ngọc trai góc PB 125T
Code: PB 125T
Price: VND 14.380.000