News

Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền

- Đổi trả hang mới trong vòng 1 tuần kể từ ngày nhận phản hồi bảo hành. Hoàn tiền khi không có sản phẩm thay thế tương đương.
- Chính sách hoàn trả, bao gồm thời hạn hoàn trả, phương thức trả hoặc đổi hàng đã mua, cách thức lấy lại tiền, chi phí cho việc hoàn trả này;
Chỉ đồng ý hoàn trả sản phẩm lỗi do nhà sản xuất. Người mua có trách nhiệm thanh toán chi phí chuyển đổi/trả hàng cho đại lý/công ty. Ngay sau khi ngươi mua thông báo yêu cầu đổi/trả sản phẩm, bộ phận kỹ thuật của công ty kiểm tra và xác nhận lỗi của nhà sản xuất, người mua có trách nhiệm chuyển trả lại hang cho công ty. Sau khi nhận được sản phẩm lỗi, công ty có trách nhiệm chuyển sản phẩm mới/hoàn trả lại tiền cho người mua chậm nhất trong 05 ngày làm việc.
 
 
Other news