News

Chính sách vận chuyển/giao nhận/cài đặt

 
- Các phương thức giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ; miễn phí nội giao hang và lắp đặt tại nội thành Hà Nội
- Thời hạn ước tính cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, có tính đến yếu tố khoảng cách địa lý và phương thức giao hàng; từ 2-5 ngày tùy từng tỉnh thành.
- Các giới hạn về mặt địa lý cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, nếu có: giao hang toàn quốc
- Được hủy đơn hàng khi công ty không đáp ứng được yêu cầu về thời gian.
 
 
Other news