News

Chính sách bảo mật thông tin

- Khi khách hàng liên hệ mua hàng tại website fantiny.vn, chúng tôi đảm bảo rằng, những thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ chỉ được dùng để phục vụ cho những lợi ích dành cho khách hàng. Tuyệt đối chúng tôi không chuyển giao thông tin cho bên thứ ba nào khác, ngoại trừ khi có yêu cầu cung cấp của cơ quan pháp luật.
- Những thông tin mà khách hàng cung cấp cho chung tôi chỉ nhằm mục đích:
+ Giao dịch, Cung cấp một số tiện ích, nâng cao chất lượng hỗ trợ phục vụ khách hàng
+ Làm cơ sở để giải quyết các vấn đề khiếu nại, tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng sản phẩm được mua tại website fantiny.vn
Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin
Công ty TNHH Quốc tế MICA
Địa chỉ: Km17 quốc lộ 32, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội
Điện thoại: 024.22186286; 024.33635405
Email: micio.mica@gmail.com
Số giấy cnkd: 0500468526
Đăng ký lần đầu: 06/07/2005
Nơi cấp: Phòng đăng ký KD Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội
 
 
Other news