News

Chính sách bảo hành/bảo trì

Chính sách bảo hành/bảo trì (nhóm hàng hóa/dịch vụ có bảo hành):
Điều khoản bảo hành đã có ghi chi tiết trong từng sản phẩm. 05 năm với thân bồn, 01 năm với linh kiện, thiết bị khác.
 
 
Other news