Bồn ngâm kiểu dáng cổ điển MICIO Acrylic trắng WRB 160

MICIO Yếm Trắng: Bồn ngâm kiểu dáng cổ điển MICIO Acrylic trắng WRB 160

Code: RWB 160D
Price: VND 16.880.000
Bồn ngâm độc lập MICIO Acrylic trắng  
Chất liệu: Acrylic 
Màu sắc: Trắng
Kích thước: 1600 x 800 x 650
Chân hợp kim mạ crom
Bảo hành: 05 năm với thân bồn, 01 năm với thiết bị kèm theo.
Đơn giá: 16.880.000 VND - chưa bao gồm VAT 10%.
Vận chuyển: miễn phí nội thành Hà nội.
Sản phẩm cùng loại
Bồn ngâm MICIO Acrylic trắng WB 170NR
Bồn ngâm MICIO Acrylic trắng WB 170NR
Code: WB 170NR
Price: VND 9.580.000
Bồn ngâm MICIO Acrylic trắng WB 180D
Bồn ngâm MICIO Acrylic trắng WB 180D
Code: WB 180D
Price: VND 10.880.000
Bồn ngâm MICIO Acrylic trắng WB 170NL
Bồn ngâm MICIO Acrylic trắng WB 170NL
Code: WB 170NL
Price: VND 9.580.000
Bồn ngâm MICIO Acrylic trắng WB 190D
Bồn ngâm MICIO Acrylic trắng WB 190D
Code: WB 190D
Price: VND 12.880.000
Bồn ngâm MICIO Acrylic trắng WB 160L
Bồn ngâm MICIO Acrylic trắng WB 160L
Code: WB 160L
Price: VND 9.680.000
Bồn ngâm MICIO Acrylic trắng WB 170L
Bồn ngâm MICIO Acrylic trắng WB 170L
Code: WB 170L
Price: VND 8.680.000
Bồn ngâm MICIO Acrylic trắng WB 170R
Bồn ngâm MICIO Acrylic trắng WB 170R
Code: WB 170R
Price: VND 8.680.000
Bồn ngâm MICIO Acrylic trắng WB 140T
Bồn ngâm MICIO Acrylic trắng WB 140T
Code: WB 140T
Price: VND 9.080.000
Bồn ngâm MICIO Acrylic trắng WB 150R
Bồn ngâm MICIO Acrylic trắng WB 150R
Code: WB 150R
Price: VND 8.580.000
Bồn ngâm MICIO Acrylic trắng WB 125T
Bồn ngâm MICIO Acrylic trắng WB 125T
Code: WB 125T
Price: VND 8.680.000
Bồn ngâm MICIO Acrylic trắng WB 150L
Bồn ngâm MICIO Acrylic trắng WB 150L
Code: WB 150L
Price: VND 8.580.000
Bồn ngâm MICIO Acrylic trắng WB 160R
Bồn ngâm MICIO Acrylic trắng WB 160R
Code: WB 160R
Price: VND 9.680.000